ASIMCOV Asociaţia Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Covasna

 

S-a înfiinţat în 1996 cu 21 de membrii, având ca obiectiv principal sprijinirea întreprinzătorilor şi dezvoltarea economică a regiunii.

 

Date de contact:

Str. Presei Nr. 4, 520064, Sfantu Gheorghe, Covasna

Tel. 0040 367-620 141, Fax 0040 367-620 143

 

Email: asimcov@asimcov.ro

Website: www.asimcov.ro

 

Asociaţia Meşterilor Populari şi Meşteşugarilor din Judeţul Covasna POPARTCOV

 

După câţiva ani de muncă şi pregătiri, în data de 22 aprilie 2009 gruparea dobândeşte statut legal sub numele de Asociaţia POPARTCOV.

 

Date de contact:

Sfântu Gheorghe, Str. Presei nr. 4, 520064

Judeţul Covasna, România

Tel: +40729 500 861

 

Email: office@popartcov.ro

Website: www.popartcov.ro Asociaţia Pensiunilor din Judeţul Covasna

 

S-a înfiinţat în august 2008, cu şapte membrii fondatori. În prezent are 15 membrii, ei fiind propriatari de pensiuni din localităţile judeţului Covasna.

 

Datele de contact ale Asociaţiei:

520064 Sfântu Gheorghe Str. Presei nr. 4
Tel./Fax: +40 367-620 141
 
Preşedinte: Szabó Tibor
Persoană de contact: Varga Zsuzsa

Email: asociatie@pensiunicovasna.ro
 

Asociaţia Green Energy

 

S-a înfiinţat în anul 2009 cu 14 membri fondator şi are ca scop promovarea resurselor de energie regenerabilă în regiune.

 

Date de contact:

520064 Sfântu Gheorghe
Incubatorul de Afaceri
Str. Presei nr. 4
T/F +40 367-620 141
Preşedinte: Vajda Lajos (+40 751-090 944)
Persoană de contact: Vajda BoglárkaColegiul Farmaciştilor Covasna

 

Strada Presei nr 4,520064

Sfântu Gheorghe, jud.Covasna

Incubatorul de Afaceri -19/A-interfon 11

 

E-mail: covasna@colegfarm.ro

Website: www.colegfarmcovasna.ro